Pierwszy dzień XXIII Festiwalu Słowian i Wikingów przyniósł wiele wrażeń. Podczas efektownej bitwy, w której udział wzięło kilkuset wojów, armia Jombsborga starła się z najeźdźcami. Bitwy, które rokrocznie odbywają się w Skansenie, są jednymi z najefektowniejszych na świecie!

Co dziś w programie Festiwalu?

10.00 Turniej łuczniczy – plac strzelniczy
10.00 Bitwa o most- finał
Turniej drużyn 5-osobowych przygotowany przez grupę SILVER WOLF z Moskwy.
11.00 Otwarcie świątyni – wniesienie stanic, rozniecenie ognia, ofiarowanie – świątynia
11:00 Cały Wolin Czyta Dzieciom – poranek z głośnym czytaniem baśni „Zamek Soria Moria” ze zbioru „Zamek Soria Moria”. (Wojciech Żołądkowicz)
11:30 Jak leczono rany w średniowieczu – spotkanie z Moniką Zamachowską
12.30 Dziewięć Światów Yggdrasila – krótka opowieść o Mitologii Skandynawskiej i wstęp do książki „Opowieść o Drzewie” – Magdalena Zawadzka-Sołtysek i Jakub Morawiec.
13.00-15.00 Świątynia otwarta jest dla turystów
12.30 Hávamál – Pieśń Najwyższego – spotkanie z Łukaszek Malinowskim
13.00 O przyjęciu Vagna do Bractwa Jomsvikingów rozdziały 22-23
13.30 Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu szwedzkiej grupy Birka Boys
13.30 Wikińskie zdobnictwo i jubilerstwo – warsztaty Krystyny Łopaty
14.00 Turniej walk indywidualnych o nagrodę Jarla Jomsborga i wręczenie nagrody
14.30 O tym jak żercy uratowali życie szalonego kaznodziei Jezukrysta, biskupa Bernharda
14.30 Portus, vicus, kaupangr, emporium czyli rzecz o miejscach wymiany dalekosiężnej na obszarze Europy Środkowej, Środkowo- Wschodniej i Północnej w okresie wczesnego średniowiecza – wykład Piotra Pranke
14.30 Ptasie Opowieści – spotkanie z sokolnikiem oraz jego ptakiem. Krótka historia sokolnictwa i hodowli ptaków. – Agnieszka Borowska.
15:00 Legenda o Olafie Tryggvasonie – inscenizcja Grodu Horodna
15:30 Spotkanie z twórcami dźwiękowej opowieści pt. Hávamál – Pieśni Najwyższego Wojciechem Żołądkowieczem i Bartoszem Szurikiem.
16.00 Bitwa Słowian i wikingów
17.00 Cały Wolin Czyta Dzieciom – wieczór z głośnym baśni „Na wschód od słońca i na zachód od księżyca” ze zbioru „Zamek Soria Moria” (Michał Kopczyński)
17.00 Legenda Jomsborga – wykład Jakuba Morawca
18.00 Konkurs na strój kobiecy
18.30 Rozstrzygnięcie konkursu na jadło wczesnośredniowieczne – Spośród wszystkich średniowiecznych potraw przygotowanych przez uczestników wyłonione zostaną te najsmaczniejsze
19.00 Konkurs na najdostojniejszą brodę wikińską oraz warkocz kobiecy- Konkurs otwarty, w którym mogą wziąć udział zarówno uczestnicy, jak i turyści. Oceniana jest długość, kolor, uczesanie i inne ozdoby brody i warkocza kobiecego. Jury złożone z turystów zwiedzających festiwal.
19:30 Swaćba – obrzęd zaślubin – jeśli zgłosi się chętna para

DSC08659
DSC08775
DSC08777
DSC08794
DSC08795
DSC08801
DSC08805
DSC08807
DSC08811
DSC08814
DSC08817
DSC08825
DSC08830
DSC08659 DSC08775 DSC08777 DSC08794 DSC08795 DSC08801 DSC08805 DSC08807 DSC08811 DSC08814 DSC08817 DSC08825 DSC08830