Celem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela, posiadającego kwalifikacje do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów oraz komunikacji interpersonalnej pozwoli na skuteczną realizację procesu kształcenia i wychowania. Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne. Więcej informacji: http://www.cdv.pl/oligofrenopedagogika-szczecin.html