Gabinety profilaktyki zdrowotnej wracają do zachodniopomorskich szkół. Jak informuje zastępca burmistrza Leszek Szefliński, we wszystkich szkołach w gminie Kamień Pomorski (w tym gimnazjum) niebawem będą one otwarte. 

Około 36 tys. złotych z dotacji może zostać przeznaczone na kupno, m.in.: kozetki, stolika zabiegowego, szafki do przechowywania leków, wagi medycznej ze wzrostomierzem, aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych czy tablic do badania ostrości wzroku oraz widzenia barwnego.

Jednostki samorządu terytorialnego, aby otrzymać dotację musiały na przełomie września i października składać wnioski do wojewody zachodniopomorskiego. Resort zdrowia na dotacje dla samorządów planuje przeznaczyć łącznie 134 miliony złotych. Gabinety mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.