Tradycyjnie w auli Szkoły Podstawowej nr 1, pieśnią Gaude Mater Polonia wykonaną przez zespół UTW, odbyła się uroczystość inauguracji kolejnego roku akademickiego kamieńskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W tym roku zajęcia na Uniwersytecie rozpoczęło 18 nowych słuchaczy, którzy złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje członkowskie z rąk opiekuna dydaktycznego, pana profesora Ryszarda Handke ( Akademia Sztuki w Szczecinie). Tym samym Uniwersytet liczy 120 osób.

Uroczystość była połączona z Dniem Seniora i dofinansowana przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych w ramach zadania publicznego „Seniorzy w działaniu” współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach programu Inauguracji odbył się wykład Profesora Handke pt. „Feliks Nowowiejski wielki Polak i kompozytor”oraz w Muzeum -warsztaty „Głos ludzki jako najcenniejszy instrument”, przeprowadzone też przez Profesora.

Program artystyczny został przygotowany i wykonany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej z Kamienia Pomorskiego, a dzięki opiece Burmistrza pana Stanisława Kuryłło, który jest opiekunem honorowym Uniwersytetu, na zakończenie całej uroczystości wszyscy mogli delektować się olbrzymim, smacznym i pięknie przystrojonym tortem, który zasponsorował nam (kolejny raz) właściciel kamieńskiej Piekarni- pan Wiesław Żelek.

źródło:
UTW Kamień Pomorski