DSC01166

103 interpelacje przez 14 miesięcy – taki bilans aktywności przejawiają radni z gminy Kamień Pomorski. Czy to dużo? Dla porównania świerznowscy radni w tym samym czasie łącznie pytali wójta trzy razy o istotne i zasadnicze sprawy dla gminy.

Najaktywniejszym radnym ostatnich 14 miesięcy jest Michał Moskiewicz który interpelował 28 razy. Równie aktywna jest Jadwiga Cuber, która pytała burmistrza 25 razy. Żadnej interpelacji w obecnej kadencji nie złożyli Roman Podedworny, Mirosław Sasin oraz Marek Florianowicz.

DSC01076

Czym są interpelacje? To pytania radnych kierowane do burmistrza dotyczące istotnych i zasadniczych spraw dla gminy. Po raz kolejny podkreślamy, że nie tylko liczba składanych interpelacji jest wyznacznikiem pracy danego radnego. Do jej oceny należy wziąć pod uwagę także pracę w poszczególnych komisjach, branie udziału w spotkaniach z mieszkańcami oraz aktywność na sesjach.

DSC08756

Ośmiu kamieńskich radnych może pochwalić się 100% frekwencją obecności podczas sesji. Są to Kinga Bęgowska, Marek Florianowicz, Jacek Golusda, Anna Kowalska, Barbara Majcher, Michał Moskiewicz, Jacek Socha i Tomasz Żurowski. Trzy sesje obecnej kadencji opuściła radna Jadwiga Cuber.

Szeregowy radny gminy Kamień Pomorski pobierał 700 złotych diety, radny przewodniczący komisji – 900zł, zastępca przewodniczącego – 1100złotych, natomiast przewodniczący Rady – 1 324 złotych. W grudniu 2015 roku jako jedyni samorządowcy z terenu powiatu kamieńskiego radni zdecydowali o obniżce swoich diet o 10%. Przyniesie to około 15 tys. złotych oszczędności w skali roku. Do końca kadencji będzie to suma 45 tys. zł.