Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim jednomyślnie zdecydowała o uchwaleniu przyszłorocznego budżetu gminy na 2018 rok. Przyszłoroczne dochody samorządu wyniosą 53,4 mln złotych, natomiast wydatki 49,2 mln złotych. Burmistrz planuje w przyszłym roku spłatę kredytów i pożyczek na kwotę ponad 2,3 mln złotych. 800 tysięcy złotych, będzie kosztować wypłata odszkodowań dla poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego z 2009 roku. 

Dług kamieńskiego samorządu na koniec 2018 roku ma wynieść niewiele ponad 30 mln złotych. To blisko 9 mln złotych mniej, niż pod koniec 2014 roku. Oprócz spłaty długów, Gmina Kamień Pomorski w przyszłym roku będzie musiała wypłacić 800 tysięcy z tytułu zadośćuczynień dla osób poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego w 2009 roku.

 

W przyszłym roku w gminie Kamień Pomorski zostaną zmodernizowane ulice Kopernika oraz Kilińskiego. W planach jest przebudowa ciągów pieszych m.in. na ulicy Orzeszkowej. Gmina zabezpieczyła także wkład własny do planowanej na przyszły rok przebudowy parku Jana Pawła II. Jeżeli samorządowi uda się uzyskać dofinansowanie, może ono wynieść nawet 85%.