rat

Spełniło się marzenie byłego burmistrza Bronisława Karpińskiego! Kamień Pomorski faktycznym liderem! W opublikowanym właśnie dwutygodniku samorządu terytorialnego „Wspólnota” 18/2015 gmina znalazła się na pierwszym miejscu w kraju… w rankingu zadłużenia miast powiatowych. W zestawieniu długu do dochodów wynoszącym 89,54% gmina z 5. miejsca w ub. roku, awansowała na najbardziej zadłużoną w kraju.

Według autorów rankingu, jeszcze w 2010 roku, Kamień znajdował się na bezpiecznej 183. pozycji. Od tego czasu, rokrocznie za sprawą rządzących wdrapywał się na coraz wyższe pozycje rankingu – 2011 roku był na 118. miejscu, 2012 roku na 26. miejscu, 2013 rok na 5. miejscu, 2014 rok – 1. miejsce w kraju. Z przygotowanego zestawienia wynika, że gmina nie posiada zdolności kredytowej, a wręcz jest ona ujemna!

Autorzy sporządzonego tekstu prof. Paweł Swaniewicz oraz dr Julita Łukomska moment przełomowy lawinowego wzrostu zadłużenia wszystkich samorządów przypada na 2014 rok ze względu na zmianę ustawy i usunięcie 60% wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia.

zadłMusimy niestety podejmować niepopularne decyzje. Uważam, że w obecnej sytuacji należy radykalnie obniżyć nadmierne wydatki i podjęcie tych uchwał jest kolejnym, niezbędnym krokiem w celu uzdrowienia naszych finansów. Zadłużenie, a tym samym zobowiązania Gminy są tak duże, że bez radykalnych oszczędności nie będzie można uchwalić budżetu na rok 2016 – mówił w rozmowie z naszą redakcją przewodniczący Jacek Golusda, tłumacząc decyzje dotyczące likwidacji straży miejskiej oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.

Przeinwestowanie, nadmierne zadłużenie, emisja obligacji, oraz podpisanie szeregu niekorzystnych zobowiązań to główne powody wymieniane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, które postawiły Gminę Kamień Pomorski na granicy utraty płynności finansowej.

Ubiegłoroczny budżet (2014) Gminy Kamień Pomorski uzyskał także negatywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wytykała ona samorządowi m.in. nieuzyskanie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży, zwiększenie długu o prawie 12 mln zł oraz niespełnienie wskaźników dotyczących możliwości spłaty długu. RIO poddała także pod wątpliwość realność planowania ubiegłorocznego budżetu przez byłego burmistrza Bronisława Karpińskiego.