DSC09792

Możliwe, że jutro poznamy opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia w sprawie odwołania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Ostatnie spotkanie członków rady zakończyło się fiaskiem z powodu braku kworum.

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu jej działań należy m.in. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora urzędu pracy. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk.

Pierwsza próba uzyskania opinii w sprawie odwołania Grażyny Och zakończyła się niepowodzeniem. Jedynie Beata Kij i Małgorzata Jeglińska stawiły się na wniosek starosty. Nieobecni byli Walenty Bagiński, Elżbieta Czajkowska, Elżbieta Jakubiak, Stanisław Jankowski, Eugeniusz Jasiewicz, Marian Kiełbasa, Krzysztof Latuśkiewicz, Stanisław Sapała, Emilia Szczeblewska, Adam Tetela.

W kuluarach mówiło się nawet, że niektórzy członkowie specjalnie nie stawili się na posiedzenie, bo jest im nie na rękę odwołanie Grażyny Och. – Wystarczy przeanalizować kto i jak często z przedsiębiorców dostawał pracowników na, tzw. „roboty publiczne” albo otrzymywał dofinansowanie na utworzenie nowych stanowisk pracy i wszystko będzie jasne – mówi pragnący zachować anonimowość jeden z naszych Czytelników.

Przypomnijmy Starosta Kamieński Józef Malec skierował zapytanie do Powiatowej Rady Zatrudnienia w sprawie odwołania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w związku z utratą zaufania i brakiem możliwości dalszej współpracy. Jak udało się nam dowiedzieć Grażyna Och przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.

kamienskie.info