P1050304

5 września na placu przy kościele parafialnym w Golczewie świętowano 20-lecie Zespołu Caritas w Golczewie i 10.Festyn Dobroczynny. Mimo iż pogoda nie sprzyjała świętowaniu, było wietrznie i deszczowo, 10. już festyn rodzinny się odbył.

W 1995 roku ks. Proboszcz Gerard Nurnberg powołuje w parafii Golczewo zespół Caritas. Ludzie potrzebujący pomocy byli i będą zawsze. Przez dwadzieścia lat z golczewską Caritas było związanych 39 wolontariuszy. Dzielili się oni z innymi swoim czasem i talentami, a potrzeby były różnorodne, nie tylko materialne, tak jak różnorodne są problemy ludzkie. Dzisiaj wszystkim za czas darowany drugiemu człowiekowi serdecznie dziękujemy.

P1050358

Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas  w Golczewie w latach 1995-2015:
Leokadia Janowicz, Stanisława i Ryszard Zielińscy, Wanda Schmidt, Wineta Błoch –Rudolf, Leokadia Hapak, Monika Michalczyk, Krystyna Knappenberger, Janina Kołodzińska, Wiesław Kloch, Grażyna i Piotr Perużyńscy, Urszula i Tomasz Furzowie, Teresa Statkiewicz, Jadwiga Domańska, Krystyna Kruk-Kaźmierczak Wanda Wiśniewska, Agnieszka Piotrowska, Elżbieta Biliniewicz, Krystyna Grzeszczyk, Marianna i Dariusz Juszczakowie, Renata Lichowska, Anna Bartniczuk ,Marzanna Krasucka, Ewa i Mariusz Pobucewiczowie, Agnieszka Rech, Barbara Ulas- Mikicka, Urszula Wierzbińska, Maria Sadłocha, Sławomir Kolasiński, Zuzanna Bartniczak , Karolina Czerwonka, Justyna Podgórna, Kamila Poddębniak, Leokadia Bzdyra, +Gertruda Ludwig.

Wszyscy wolontariusze po mszy św. odprawionej w ich intencji otrzymali od ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi dyplomy z pasterskim błogosławieństwem. Podziękowania wręczył ks. kanonik Maciej Szmuc dyrektor Caritas Archidiecezji. Ks. kanonik jest od 2013 roku Honorowym Obywatelem Gminy Golczewo, dlatego też jest szczególnie bliski naszej Caritas.

P1050397

Powodów do świętowania i podziękowań było wiele, Caritas nie działa w próżni, pracę jej wspierają nie tylko instytucje, ale i osoby prywatne. Od dziesięciu lat  pomagamy dzieciom z uśmiechem wejść w nowy rok szkolny. W bieżącym roku do uczniów naszej szkoły trafiło 66 „uśmiechniętych tornistrów”. Każdy tornister spakowali konkretni ludzie, niektórzy obdarowali przyborami szkolnymi nawet dwoje czy troje dzieci. Wszystkim w imieniu obdarowanych dzieci serdecznie dziękujemy. O skali zaangażowania w akcję „Tornister Pełen Uśmiechów” świadczy ilość osób przygotowujących jubileuszowy festyn.

W szczególny sposób dziękujemy pani Barbarze Urbanowicz dyrektor GOKiS oraz jej pracownikom za wsparcie programowe oraz logistyczne. Dziękujemy panom Burmistrzom i pracownikom Gminy, panu Markowi Maślakowi i pracownikom ZUP, Dyrekcji Szkoły, Sołectwu Kozielice. Dziękujemy sponsorom i współorganizatorom festynu: Nadleśnictwu Rokita i Druhom OSP. Przygotowano ponad 100 podziękowań, co świadczy o skali utożsamiania się z akcją. Dziękujemy również za pracę tę mniej widoczną, za pomoc w rozkładaniu namiotów, sprzątanie, przekazane wypieki, transport, za każdy trud.

Sponsorzy 10. Festynu:
Tomasz Szeszycki Nadleśnictwo Rokita
Maria i Zbigniew Idziaszkowie firma MADAMA
Jacek Groth firma POLITEKNIK
Maciej Zieliński – Restauracja Herbowa
Zuzanna i Edward Zychowie
Wiesław Żelek
Sylwester Ostrowski
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Gryficach
Magdalena i Daniel Katowiczowie
Sebastian Lichowski
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golczewie

P1050403

Nie udało się w czasie festynu w całości zrealizować zamierzonego programu, głównie zabaw i konkursów dla dzieci, deszcz i wiatr narzucały rytm i zakres pracy. W takich chwilach zadajemy sobie pytanie: czy warto było? Gdy opadają emocje, pada odpowiedź: mimo wszystko …warto. Dzieciom rozpoczynającym nowy rok szkolny życzymy, aby uśmiechy spakowane w tornistry towarzyszyły im przez cały rok szkolny.

Krystyna Grzeszczyk