JJ

21 marca członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym podczas zebrania wyborczego jednogłośnie zdecydowali o powierzeniu funkcji przewodniczącej Jolancie Janik na kolejną kadencję.

Zatrudniamy 145 osób, realizujemy różnego rodzaju projekty. Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, szkołę przysposabiającą do pracy, przedszkole integracyjne, zakład aktywności zawodowej, realizujemy m.in. projekt praca bez barier. Nieustannie się rozwijamy. – mówi w rozmowie z naszą redakcją Jolanta Janik.

O tempie rozwoju PSOUU może świadczyć jego bilans finansowy. W 2013 przychody stowarzyszenia wyniosły 4 mln 524 tys. zł, natomiast w 2014 roku było to 7 mln 391 tys. zł.

Koło PSOUU w Kamieniu Pomorskim zostało zarejestrowane w Zarządzie Głównym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie 25 października 1996 r. Po 19 latach działalności na ulicy Kopernika mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej, natomiast przy ulicy Garncarskiej w Kamieniu Pomorskim 1 grudnia 2011 r. otwarto Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Powstanie nowego obiektu było możliwe dzięki działaniom i zaangażowaniu Jolanty Janik – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Starania o budowę ośrodka rozpoczęły się w 2008 r. Koszt budowy obiektu to blisko 15 milionów złotych.

W październiku 2013 roku Jolanta Janik, jako jedna z 19 osób w kraju, została odznaczona przez prezydenta srebrnym krzyżem zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jolanta Janik jest przewodniczącą od 1996 roku.

kamienskie.info