20151204_144231

Trzy kobiety rywalizowały o fotel dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolinie. Ostatecznie zwycięzca był jeden, dotychczasowa pełniąca obowiązki dyrektora miała zdeklasować swoją konkurentkę i w ocenie komisji konkursowej zdobyć niemalże dwa razy tyle punktów co również zakwalifikowana do drugiego etapu Dorota Bursa.

W skład komisji konkursowej wg protokołu weszło sześciu członków. Byli to przewodniczący Roman Pawłowski, zastępca Jarosław Niewinczany oraz członkowie komisji Roman Kleszczyński, Beata Polak, Halina Prachnio i Patrycja Kowalczyk.

„Kandydaci dokonali autoprezentacji a następnie odpowiadali na pytania Komisji. Pytania dotyczące koncepcji funkcjonowania Ośrodka Kultury Gminy Wolin na lata 2017-2023 zadawane były indywidualnie przez członków Komisji i uzależnione były od treści koncepcji i przebiegu rozmowy. Przy pozostałych trzech kryteriach oceny kandydata zadawane były jednakowe pytania dla każdego z kandydatów. Po wysłuchaniu wszystkich kandydatów każdy z członków komisji przedstawił Przewodniczącemu liczbę przyznanych punktów zgodnie z określonymi kryteriami. Dorota Bursa zdobyła 26 punktów, Joanna Kulikow 51,5 pkt. Komisja wskazała burmistrzowi panią Joannę Kulikow jako najlepszego kandydata na Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Wolin”

Teraz wszystko w rękach burmistrz. To do Eugeniusz Jasiewicza należy ostateczna decyzja w sprawie zatrudnienia. W Biuletynie Informacji Publicznej póki co nie odnajdujemy decyzji w tej sprawie.