Blisko 850 tys. złotych dofinansowania trafi do gminy Wolin. Środki będą pochodzić z Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki nim, Mieszkańcy Unina doczekają się uporządkowania dróg wewnętrznych, a w Wolinie zostanie wyremontowany obiekt zajmowany przez Ośrodek Kultury. 

– Niewiele jest programów, które dają gminom środki na przebudowę dróg gruntowych. Pozwoli nam to uporządkowanie tej kwestii w Uninie. Bardzo się cieszę, bo mieszkańcy na to oczekiwali, tak jak we wszystkich miejscowościach. Cieszę się z zaangażowania radnego Lemzy czy Sołtysa Burbo. To dobrze rokuje w kwestii współpracy wewnątrz naszej gminy – zaznaczył burmistrz Eugeniusz Jasiewicz.

Inwestycja w Uninie ma pochłonąć 870 tys. złotych. 80% środków z tej sumy pokryje Agencja Nieruchomości Rolnych. – Czekamy na przekazanie trzech działek od Agencji Nieruchomości Rolnych aktem notarialnym gminie. Kiedy to się stanie, przejdziemy do ogłoszenia przetargu, wykonania i rozliczenia – tłumaczyła Małgorzata Brodowska, z wolińskiego magistratu.

180 tys. złotych z Urzędu Marszałkowskiego trafi na remont pomieszczeń Ośrodka Kultury w Wolinie. – Pamiętacie Państwo piętro niżej funkcjonowała taka kawiarnia. Podoba nam się zaproponowany sposób rozwiązania, że to będzie sala wykładowa. Brakuje nam takiej sali. Myślę, że w przyszłej kadencji wybudujemy nowy ośrodek kultury, jednak do tego czasu przebudujemy kawiarnię, w miejsce gdzie będą mogli spędzać swój czas najmłodsi – zapewnił Jasiewicz.