DSC00156

Powiatowa Rada Zatrudnienia wyraziła pozytywną opinię na temat odwołania dyrektora Urzędu Pracy. To odpowiedź na zapytanie Starosty w związku z utratą zaufania i brakiem możliwości dalszej współpracy z Grażyną Och. Jedyną przeszkodą w odwołaniu dyrektor PUP jest fakt, że przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.

Z Panią Grażyna Och znam się od dawna. Jednak kiedy zostałem Starostą i rozpoczęliśmy współpracę, okazało się, że dyrektor PUP wprowadziła mnie w błąd w wielu sprawachargumentował Józef Malec podczas dzisiejszego posiedzenia Rady.

Rozbieżności na linii Starosta – Dyrektor PUP pojawiły się w kwestii, m.in. przyznawania staży, likwidacji Filii Powiatowego Urzędu Pracy oraz wykonywaniu poleceń służbowych.

Podczas jednej z ostatnich komisji, wbrew temu co mówiła Pani Och okazało się, że to kto otrzyma staż lub nie, zależało jednoosobowo od dyrektora. Kolejna kwestia to Filia PUP w Wolinie. Kiedy odbyłem rozmowę z Panią Och dowiedziałem się, że niemożliwe jest dokonywanie tam rejestracji, że prowadziła kilkukrotne rozmowy z burmistrzem Wolina na temat zniesienia czynszu. Okazało się, że nie było żadnych rozmów, natomiast było jedno pismo z 2012 roku. Jeżeli chodzi o wprowadzenie programu rejestracji, to pomimo tego, co twierdziła Pani Och działa on w chwili obecnej w Filiitłumaczył Józef MalecDopełnieniem utraty zaufania była moja prośba z 26 lutego, kiedy to poprosiłem aby dyrektor Och powiadomiła podległą jej pracownicę, że filia w Wolinie jako punkt zostaje i będzie przeniesiona do budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wolinie. Wbrew mojemu poleceniu, nikt nie został powiadomiony o tym fakcie. Dyrektor powiedziała, że zapomniała tego zrobić. Poprosiłem więc o wykonanie pewnych czynności jednego z pracowników Filii. Pani Grażyna Och udzieliła mu naganę za wykonanie mojego polecenia jako osoby trzeciej, nieuprawnionej. Nie chcę mówić o innych sprawach, np. temacie mobbingu, który wielokrotnie przewija się w rozmowie z pracownikami.

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowali: Adam Tetela, Stanisław Jankowski, Beata Kij, Elżbieta Czajkowska oraz Małgorzata Jeglińska. Przeciw byli Krzysztof Latuśkiewicz oraz Walenty Bagiński. Od głosu wstrzymała się Emilia Szczeblewska. Grażyna Och od 20 marca przebywa na zwolnieniu lekarskim. Do czasu powrotu do pracy nie można wręczyć jej wypowiedzenia.

kamienskie.info