Firma „Szach” z Goleniowa wykona przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Unin. Wykonanie przebudowy pochłonie 873 tys. złotych, z czego 80% środków pokryje Agencja Nieruchomości Rolnych.

– Niewiele jest programów, które dają gminom środki na przebudowę dróg gruntowych. Pozwoli nam to uporządkowanie tej kwestii w Uninie. Bardzo się cieszę, bo mieszkańcy na to oczekiwali, tak jak we wszystkich miejscowościach. Cieszę się z zaangażowania radnego Lemzy czy Sołtysa Burbo. To dobrze rokuje w kwestii współpracy wewnątrz naszej gminy – podkreślał burmistrz Eugeniusz Jasiewicz.

Inwestycja ma zostać wykonana do 11 grudnia 2017 roku.