drzewa2

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim wszczyna śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień oraz działania na szkodę interesu publicznego funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, w związku ze decyzjami wydawanymi spółce Eko Business planującej budowę Regionalnego Zakładu Składowania Opadów w Śniatowie. Co ciekawe, równolegle do działań prokuratury na zrównanie z ziemią terenu pod inwestycję zareagował w końcu Tadeusz Kawczak – naczelnik z kamieńskiego starostwa, który z upoważnienia starosty wydał m.in. zgodę na wycinkę 9 drzew. Urzędnik dopatrzył się, że z terenu słynnej działki zniknęła… jedna sosna! – Proszę o ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji i wyjaśnienie kiedy przedmiotowe drzewo zostało usunięte oraz ewentualnie wskazać kto dokonał wycinki –  napisał do spółki Eko Business Tadeusz Kawczak.

Przez dwa grudniowe weekendy w Śniatowie trwało ostre cięcie. Na miejscu dwukrotnie interweniowali funkcjonariusze policji. Okazywało się wtedy, że prace wykonywane są na zlecenie Waldemara Taranowicza, pełnomocnika firmy Eko Business. Wszystko odbywało się na bazie zgody na usunięcie 9 szt. drzew i 170 m2 krzewów. Zrównano wtedy z ziemią cały teren, który obecnie przypomina krajobraz księżycowy.

Ciekawe musiały być powody jakimi kierował się Tadeusz Kawczak, wydając z upoważnienia starosty zgodę na wycinkę. Zgodnie z prawem jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskanie pozwolenia na budowę – a takiego wymaga składowisko odpadów – to zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem, że z pozwolenia na budowę planowanej inwestycji wynika jednoznacznie, że usytuowanie przyszłych obiektów koliduje z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia na wycinkę. Planowana inwestycja, takiego pozwolenia na budowę nie posiada. Wszystkie prace wykonywane były jedynie w oparciu o zgłoszenie. Kiedy w grudniu poinformowaliśmy Naczelnika Wydziału BOŚ o możliwości wycięcia znacznie większej ilość drzew oraz zniszczeniu wartego kilkaset tysięcy złotych bluszczu, Tadeusz Kawczak zapewniał, że prace obejmowały jedynie 9 drzew z pozwolenia.

Clipboard01-1

drzewa2

Po szeregu naszych publikacji oraz sygnałów docierających od mieszkańców Śniatowa, władze gminy Kamień Pomorski zawiadomiły policję o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z procedurami oraz wycinką drzew w Śniatowie. Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie działań na szkodę interesu publicznego funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, w wyniku przekroczenia przez nich uprawnień przy wydawaniu szeregu decyzji dla spółki Eko Business związanych z pozwoleniami na wycinkę, prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów czy zgody na składowanie opadów.

Każdy dokument jest inny. Raz mówimy o spalarni, raz o składowisku odpadów komunalnych czy też niebezpiecznych albo o kompostowni. Jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego mówi, że wszystko jest ok, to wystarczy spojrzeć na art 29 ust. 3 Prawa budowlanego, który określa iż pozwolenia na budowę wymagają wszystkie przedsięwzięcia, wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nikt nie powie, że taka inwestycja tego nie wymaga. Jeżeli ktoś wierzy, że tam jest wycięte 9 drzew, a wszystko można robić na zgłoszenie, to gratuluję – stwierdziła 28 grudnia 2015 roku podczas specjalnie zwołanej sesji Anna Stanaszek – Kaczor.

Obecnie całość udziałów Eko Businessu posiada spółka Gaetan Investments z Warszawy. Z kolei w warszawskiej spółce całość udziałów ma zarejestrowana na Cyprze spółka Bolzanus Limited.

DSC08079
DSC08076
DSC00910
DSC00905
DSC00894
DSC00891
DSC00890
DSC00884
DSC00882
DSC00877
DSC00874
DSC08079 DSC08076 DSC00910 DSC00905 DSC00894 DSC00891 DSC00890 DSC00884 DSC00882 DSC00877 DSC00874