Urząd Gminy

30 grudnia Rada Gminy Świerzno zajmie się przedstawionym przez wójta przyszłorocznym budżetem. Dysponujący większością Krzysztof Atras raczej nie będzie miał problemów z zatwierdzeniem planu przyszłorocznych dochodów i wydatków. Schody mogą zacząć się w 2017 roku – jak wynika z wskaźników spłaty zobowiązań, gmina Świerzno może mieć problem ze spełnieniem ustawowych wskaźników.

Przyszłoroczne dochody zaplanowano na poziomie 13 mln 762 tys. zł. Największe wpływy przypadną z tytułu subwencji ogólnej. Dochody własne gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów wyniosą 2 mln 549 tys. zł. Przyszłoroczne wydatki gminy Świerzno zaplanowano podobnie jak dochody na kwotę 13 mln 762 tys zł.

Na bieżące utrzymanie dróg samorząd przeznaczy 78 tys. zł. Ponad 1 mln 274 tys. zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie inwestycji na drogach gminnych. Jakie drogi w przyszłym roku doczekają się remontu. – Planujemy przebudowę drogi Redliny – Dąbrowa – Gostyńmówi w rozmowie z naszą redakcją wójt Krzysztof Atras.

Clipboard01

Wskaźniki nałożone na samorządy przez ustawodawcę są bezlitosne. Gmina Świerzno może mieć problemy z ich spełnieniem w 2017 roku.

Administracja publiczna pochłonie 1 mln 568 tys. zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 153 tys. zł. Największym wydatkiem jak co roku jest oświata. Na ten cel gmina łoży blisko 40% swoich wydatków tj. 5 mln 438 tys. zł. Z tej puli 936 tys. zł przypada na szkołę w Gostyniu, 982 tys. zł szkołę podstawową w Stuchowie, 1 mln 359 tys. zł na szkołę podstawową w Świerznie oraz 1 mln 416 tys. zł na gimnazjum. Na ochronę zdrowia przypadnie 56 tys. zł, a pomoc społeczną aż 3 mln 362 tys. zł. Gospodarka Komunalna kosztuje mieszkańców 683 tys. zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 526 tys. zł. Zadłużenie 6 mln 450 tys. zł.

Na co szczegółowo trafią w przyszłym roku pieniądze w gminie Świerzno? Można to sprawdzić —-> TUTAJ <—- zapoznając się z uzasadnieniem do budżetu.