Zmiany w kamieńskiej skarbówce. Jak dowiedziała się redakcja portalu kamienskie.info, ze swoją funkcją pożegnał się dotychczasowy szef Mariusz Gieroń. Od 1 października, nowym Naczelnikiem została Adriana Szyrwińska. 

Dotychczasowy Naczelnik Urzędu Skarbowego ze swoją funkcją pożegnał się 30 września. Z pytaniem o powód odwołania zwróciliśmy się do Izby Skarbowej w Szczecinie.

– Odwołanie ze stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim podyktowany było koniecznością wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu urzędu, w związku z obecnym ukierunkowaniem działań resortu finansów na ograniczenie zakresu wyłudzeń zwrotu podatku od towarów i usług, na kontrole i czynności sprawdzające przeprowadzane zwłaszcza w ww. podatku oraz  kontrole cen transferowych. Zmiana na stanowisku naczelnika urzędu skarbowego, a co za tym idzie zmiana sposobu zarządzania jednostką powinna pozytywnie wpłynąć na realizację powyższych zadań oraz na zwiększenie wpływów do budżetu państwa – informuje Małgorzata Brzoza, kierownik Referatu Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej Izby Skarbowej w Szczecinie.