Bartosz Boguski ze Szczecina nowym kierownikiem referatu inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki komunalnej w kamieńskim Urzędzie Miejskim. Nowy kierownik zastąpi na tym stanowisku Wojciecha Leszczyńskiego. 

Pan Bartosz Boguski, spełnia wszystkie stawiane wymagania, posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe na kierowniczym stanowisku w administracji samorządowej, stanowiące gwarancję prawidłowego i rzetelnego wykonywania obowiązków – napisał w uzasadnieniu wyborów Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Nowy kierownik ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Szczecińskiej, był naczelnikiem wydziału planowania przestrzennego, strategii rozwoju i inwestycji oraz naczelnikiem wydziału inwestycji i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Gryfinie. Pracował także w Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.