PCPR

Jest rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Nowym dyrektorem został Zbigniew Chochołowski.

Pan Zbigniew Chochołowski uzyskał największą ilość punktów podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się dobrą znajomością przepisów w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia niepełnosprawnych, a także w zakresie prawa pracy, zamówień publicznych oraz finansów publicznych. Ponadto posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym. Posiada doświadczenie i przygotowanie merytoryczne do wykonywania obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – napisał w uzasadnieniu wyboru starosta Józef Malec.

PSL

Chochołowski był już kiedyś kierownikiem PCPR. W czerwcu 2015 roku bezskutecznie ubiegał się o fotel dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. W 2014 roku, z pierwszego miejsca na liście rządzącego obecnie w Powiecie PSL bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego.