DSC04485

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Przypomnijmy, do tej pory w placówce od kwietnia 2015 roku, bez konkursu obowiązki dyrektora pełnił Andrzej Jędrzejewski, były zastępca burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowym, ukończyła studia magisterskie, posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce, ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Kliknij, aby zobaczyć wszystkie wymagania wobec kandydatów

Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela, uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, nie była karana.

Dokumenty należy składać do 28 stycznia 2016 roku osobiście lub pocztą w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.