Jest kolejny przetarg na wykonanie 155 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Świerzno. – Poprzedni musiał zostać unieważniony – wpłynęły dwie oferty jednak jedna i druga przekraczały wartość inwestorską. Jedna o 30 tys. złotych, druga o 300 tys. złotych – poinformował radnych wójt Krzysztof Atras.

Wykonawca, który podejmie się zadania będzie musiał wybudować 155 przydomowych oczyszczalni ścieków w 2 etapach pracujących w technologii SBR: Sekwencyjny Biologiczny Reaktor, rozproszonych na terenie Gminy Świerzno.

Same oczyszczalnie to początek modernizacji wodno-kanalizacyjnych w gminie. Oprócz przydomowych oczyszczalni, które powstaną w Będzieszewie, Dąbrowie, Gostyńcu, Jatkach, Kaleniu, Redlinach, Ugorach i Margowie zostanie także wybudowany nowy wodociąg Sulikowo – Dąbrowa, który istotnie przyczyni się do poprawy gminnej infrastruktury. Inwestycje łącznie pochłoną blisko 5 mln złotych, z tej sumy prawie 3 mln to dofinansowanie Województwa Zachodniopomorskiego.