W Kamieniu Pomorskim rusza jedyny na świecie instytut badawczy, który ma pomóc po urazach rdzenia kręgowego. W inwestycji wartej ponad 5,3 mln złotych specjaliści chcą przeprowadzić terapię dla minimum 100 chorych. Co roku w Polsce od 1 tys. do 1,5 tys. osób doznaje urazu rdzenia kręgowego. To ofiary np. wypadków komunikacyjnych, skoków do płytkiej wody czy wypadków przy pracy. Wczesna rehabilitacja połączona z terapią neurologiczną jest dla nich szansą na normalne życie, na życie bez wózka.

Dzisiejsza technologia stwarza nowe możliwości rehabilitacji. Uzdrowisko Kamień Pomorski, wyposażone m.in. w egzoszkielety i lokomat, najnowszej generacji sprzęty rehabilitacyjne, uzyskuje bardzo obiecujące efekty ich stosowania. Brakuje jednak wiedzy co do tego, jak powinien przebiegać proces rehabilitacji z wykorzystaniem tychże robotów i tego jak zaplanować optymalną terapię. Określenie standardów i metod postępowania w konkretnych przypadkach chorobowych jest istotne, by można było ubiegać się o finansowanie takich zabiegów z Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Prowadzone w instytucie badania mają dać odpowiedzi na pytania, których dzisiaj nikt nie zna, czyli jak długo, jak intensywnie, przy pomocy jakich robotów i przy wsparciu których tradycyjnych zabiegów można osiągnąć najlepsze efekty rehabilitacji. Wyniki pozwolą ustalić standardy rehabilitacji pacjentów z urazami rdzenia kręgowego – mówi Bogumił Korczyński, dyrektor ds. lecznictwa w Uzdrowisku Kamień Pomorski S.A. – Podstawowym kryterium zakwalifikowania pacjenta do badań jest jego stan po urazie rdzenia kręgowego.

Badania będą prowadzone na pacjentach w dwóch grupach: będących maksymalnie pół roku po urazie oraz maksymalnie 2 lata po urazie, zakwalifikowanych według międzynarodowych kryteriów medycznych. Taki program nie był dotychczas przygotowany i wdrożony ani w Polsce, ani w Europie, ani na świecie. Kamień Pomorski będzie więc pierwszym ośrodkiem prowadzącym badania nad przydatnością robotów w urazach rdzenia kręgowego.

Cykl rehabilitacji i badań dla jednego pacjenta powinien trwać od 6 do 12 tygodni, a grupa badawcza powinna liczyć minimum 100 osób. – Od lat pracuję z pacjentami po urazach rdzenia kręgowego i z całą pewnością mogę stwierdzić, że dotychczas nie było takiego specjalistycznego ośrodka dedykowanego wyłącznie dla nich. Dlatego od razu bardzo zaangażowałam się w powstanie koncepcji oraz uruchomienie, ośrodka, który wreszcie będzie prowadził rehabilitację z prawdziwego zdarzenia – mówi opiekun naukowy projektu, dr hab. n. med. Beata Tarnacka, kierowniczka Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – Obecnie w Kamieniu zgromadzono wspaniały, najnowszej generacji sprzęt rehabilitacyjny, a będzie go jeszcze więcej, bo właśnie jesteśmy na etapie wyboru i zakupu kolejnych urządzeń, które pozwolą skutecznie przywracać sprawność naszym pacjentom, a także prowadzić, przy wykorzystaniu ich rozmaitych funkcji i możliwości, badania dotyczące skuteczności stosowanych zabiegów oraz metod. To jest naprawdę unikatowy projekt, coś bardzo ważnego dla nas jako kliniki, dla uzdrowiska, a także dla miasta i całego regionu.

Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Osób po Urazach Rdzenia Kręgowego ruszy 10 lutego przy ul. Wojska Polskiego 2. Placówka powstała od podstaw kosztem 5,3 mln złotych ze środków wsparcia właścicielskiego spółek Bank BPS S.A. i BPS TFI S.A. oraz w ramach 2,3 mln złotych dofinansowania, przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

GS24.PL