Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie wyróżniona w trakcie Regionalnych Obchodów Dnia Seniora. Mieszkanka Golczewa została laureatem nagrody Senior Roku. – Aktywność osób starszych to wyzwanie należące nie tylko do nich, ale także do samorządów i organizacji pozarządowych – wszyscy razem musimy mu sprostać – powiedział w trakcie uroczystości marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W konkursie „Aktywni dla Seniorów Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznał w trzech kategoriach nagrody: Senior Roku, Samorząd Przyjazny Seniorom, Organizacja pozarządowa przyjazna Seniorom. Zostały one wręczone za upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie, motywowanie Seniorów do aktywności społecznej, popularyzacja działań organizacji pozarządowych przyjaznych Seniorom, propagowanie działań partnerskich na rzecz Seniorów.

Wśród laureatów w I kategorii Senior Roku nagrodę otrzymała – Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie (statuetka, dyplom i bon w wartości 1000 zł.) II kategorii – Samorząd Przyjazny Seniorom: nagrodę otrzymała – Gmina Miasto Stargard; III kategorii – Organizacja Przyjazna Seniorom: nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Akord” w Świdwinie;

W uroczystości uczestniczył jeden z najbardziej znanych seniorów Pomorza Zachodniego, kajakarz i podróżnik Aleksander Doba, który otrzymał od marszałka nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia. Podziwialiśmy aktorów szczecińskiego Teatru Polskiego: Martę Uszko i Michała Janickiego, którzy uświetnili spotkanie.

Wydarzenie, zorganizowane po raz pierwszy, w którym oprócz członków uniwersytetów trzeciego wieku oraz stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz seniorów, uczestniczyli także przedstawiciele samorządów, powiatów, gmin oraz służb mundurowych. UTW w Golczewie reprezentowali: Maria Sadłocha, Helena Włodarczyk, Marian Włodarczyk, Janina Kołodzińska

fot. Maria Palica
UTW Goleniów