szkoła

W czwartek rozpoczęcie roku szkolnego. Przyniesie on szereg zmian, dla uczniów. Jakich? M.in. zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, oceny z religii i etyki wliczane do średniej, a także rozpoczęcie procesu likwidacji gimnazjów to tylko niektóre zmiany jakie czekają uczniów w nowym roku szkolnym.

Pierwsza ze zmian to powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej, po której uczeń będzie mógł kontynuować naukę w czteroletnim liceum, pięcioletnim technikum lub w pięcioletniej, dwustopniowej szkole branżowej. Zmiany zostaną wprowadzone od roku szkolnego 2017/2018. Wtedy uczniowie kończący VI klasę szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły powszechnej, a zasadnicza szkoła zawodowa stanie się szkołą branżową. Zmiany zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Jakie jeszcze zmiany czekają uczniów?

Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków. Rząd Prawa i Sprawiedliwości powrócił do starych zasad. Od września 2016 r. obowiązkowo do pierwszej klasy pójdą siedmiolatki. Sześciolatki będą mogły rozpocząć naukę w pierwszej klasie, ale pod warunkiem, że w roku poprzedzającym uczęszczały do przedszkola lub uzyskały pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Likwidacja sprawdzianu dla szóstoklasistów. Obowiązkowy egzamin szóstoklasisty to już przeszłość. Od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których będą one mogły korzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji.

Niezależne odwołanie się od wyniku matury. Począwszy od 2017 r. zdający będą mogli odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Oceny z religii i etyki wliczane do średniej. Od ubiegłego roku na świadectwach szkolnych pojawiają się oceny z religii lub etyki – w zależności od wybranego przez ucznia przedmiotu. Zmiana, która wejdzie w życie 1 września 2016 r., dotyczy uczniów uczęszczających na oba przedmioty. Dotychczas w klasyfikacji widniała średnia ocena z religii i etyki, od teraz na świadectwie pojawią się oceny z obu przedmiotów osobno i tak też wliczą się do średniej ocen z całego roku.

Powrót drożdżówek do szkolnych sklepików. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowe rozporządzenie określające grupy środków spożywczych dopuszczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Znalazły się w nich drożdżówki i inne pieczywo, z wyłączeniem jednak pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego. Ze słodyczy dostępna będzie także czekolada o zawartości minimum 70% miazgi kakaowej oraz bezcukrowe gumy do żucia.