DSC00183

Prezentujemy krótki wywiad z przewodniczącym Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, panem Jackiem Golusdą.

Za nami połowa obecnej kadencji. Jak Pan ocenia minione dwa lata? To był pracowity okres dla Was jako radnych?

Dwa lata temu okazało się, że zadłużenie Gminy jest tak duże, że Rada Miejska nie może uchwalić budżetu. Zadłużenie w wysokości 39 milionów zmusiło nas do opracowania Programu Postępowania Naprawczego. Uchwała podjęta przez Radę Miejską w grudniu 2015 roku określa plan i harmonogram działań mających na celu znacząco zredukować wydatki i umożliwić obsługę długu w latach, w których przypada wykup obligacji, spłatę kredytów i pożyczek. Moim zdaniem, to była najtrudniejsza decyzja, którą musieliśmy podjąć, ale konieczna. Realizacja tej uchwały pozwoli zaoszczędzić nam około 7 milionów złotych. Aby realizować zadania stawiane przed gminą, musimy mieć płynność finansową i zdolności kredytowe, więc teraz musimy skupić się na naprawie finansów i zrobić wszystko, aby w następnej kadencji można było realizować niezbędne inwestycje. Łatwo się rządzi, gdy zaciągnie się dużo kredytów, a następnie wydaje się na lewo i prawo pozyskane pieniądze. Moim zdaniem, nie można w taki sposób prowadzić gospodarki finansowej. Niestety, poprzednia władza miała inne zdanie i podjęła szereg nieodpowiedzialnych decyzji, które miały bardzo negatywny wpływ na obecny stan finansów gminnych. Teraz musimy zacząć spłacać zaciągnięte kredyty, pożyczki, zobowiązania i obligacje, a nie ma na to środków. Aby je znaleźć konieczne były: likwidacja Straży Miejskiej, Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty, grupy gospodarczej, redukcja zatrudnienia, wstrzymanie wydatków na promocję gminy i fundusz sołecki, obcięcie dotacji dla stowarzyszeń, rezygnacja z członkostwa w wielu stowarzyszeniach, zmiany umowy o zarządzanie mariną, likwidacji Szkoły Podstawowej w Górkach czy zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli.
Za nasze decyzje, bierzemy pełną odpowiedzialność. Zdajemy sobie sprawę, że nie wpłyną one korzystnie na nasz wizerunek, ale ponieważ jesteśmy osobami odpowiedzialnymi, to je podjęliśmy, bo w naszym przekonaniu były one absolutnie koniecznie.

Niejednokrotnie mówi się, że Pan i inni radni oraz Burmistrz Kuryłło mieliście świadomość odnośnie sytuacji finansowej gminy. Czy tak było?

Tak, to prawda. Wiedziałem, że sytuacja finansowa gminy jest zła, mimo tego, że ówczesne władze gminy i radni koalicji twierdzili inaczej. My byliśmy w mniejszości i nikt naszych uwag nie brał pod uwagę. W demokracji jest tak, że decyduje większość i większość popierająca poprzedniego burmistrza podjęła decyzje, które doprowadziły finanse gminy do zapaści. Odpowiedzialność za obecną sytuację w gminie obciąża zatem poprzednią władzę i wspierającą ją koalicję. Teraz my musimy realizować Program Postepowania Naprawczego, którego celem jest naprawa sytuacji finansowej gminy. Jestem przekonany, że w następnej kadencji, rządzący nie będą już mieli takich problemów jak my mamy obecnie.

Jakie najważniejsze cele stoją przed Radą w nadchodzących dwóch latach? Czy ta kadencja to głównie czas spłacania długów?

Zajmujemy się nie tylko spłacaniem długów. Gmina, poprzez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., realizuje zadania własne, polegające na budowie sieci wodociągów, które zapewnią wodę mieszkańcom Benic, Śniatowa, Giżkowa, Borzysławia, Stawna i Borucina, budowie sieci kanalizacyjnych we Wrzosowie i na Osiedlu Chopina. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego planowana jest przebudowa ulic Kopernika i Kilińskiego. Inwestycje te, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, zatwierdzającej plan rozwoju Spółki, polegający na realizacji 24 inwestycji, mających znacząco poprawić sytuację mieszkańców naszej gminy, będzie realizował prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., pan Adrian Guranowski.

Sporo szumu wywołała decyzja o połączeniu Kamieńskiego Domu Kultury z Biblioteką, czy w Pana ocenie obawy niektórych osób są uzasadnione, czy to tworzenie sztucznego zamieszania?

Uchwała Rady Miejskiej o zamiarze połączenia Kamieńskiego Domu Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej jest następstwem przyjętej uchwały zatwierdzającej Program Postępowania Naprawczego dla Gminy Kamień Pomorski na lata 2016-2018. W tym programie jest zapis, który mówi o połączeniu tych instytucji. Zadania, które do tej pory osobno były realizowane przez KDK i Bibliotekę, będą dalej wykonywane, ale już pod wspólnym szyldem.