Zgodnie z obietnicą Burmistrz Golczewa chciałby poinformować Państwa o najnowszych informacjach w sprawie budowy fermy norek w Samlinie.

24 stycznia br. firma Joni Mink Van Ansem Sp. jawna zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o odsunięcie od sprawy wydania decyzji środowiskowej Burmistrza Kamienia Pomorskiego. Przypomnijmy, że holenderski inwestor podobnie postąpił z Burmistrzem Danielukiem, zarzucając mu stronniczość w tej sprawie. Czym holenderskiej firmie zawinił Burmistrz Kuryłło, tego niestety nie wiemy.

3 lutego br. do kamieńskiego Urzędu wpłynęło pismo inwestora w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej. Motywowano to chęcią przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Wstrzymanie sprawy spowodowało, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiesiło swoje postępowanie w kwestii Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Z uwagi na pismo z 3 lutego Burmistrz Golczewa ma nadzieje, że firma Joni Mink Van Ansem  wykaże się dobrą wolą. W związku z tym 16 lutego br. wystosował kolejne pismo do inwestora. Tym razem dotyczyło wycofania skarg z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwały z czerwca (dot. wyznaczenia przed Radę Miejską kierunków działania Burmistrza  w kwestii zagospodarowania przestrzennego) i września 2016 (powstania miejscowego planu zagospodarowania Gminy Golczewo w obrębie Samlina i Wołowca). O nowych faktach i ustaleniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

UM w Golczewie