W dniu 31 stycznia br. w restauracji Miramare hotelu Aurora Family & SPA odbyło się pierwsze spotkanie międzyzdrojskiej branży hotelarskiej. Spotkanie zostało zainicjowane przez właścicieli i dyrekcję hotelu Aurora, a jego celem była integracja środowiska hotelarskiego Międzyzdrojów. W nieformalnej atmosferze, na śniadaniu biznesowym, spotkali się przedstawiciele hoteli: „Vienna House Amber Baltic”, „Marina”, „Trofana”, „Nautilius”, „Vestina”, „Wolin”, „SPA Chabinka & Bagiński”, hotelu „Międzyzdroje”, Międzynarodowego Domu Kultury oraz Urzędu Miejskiego.

W trakcie spotkania posumowano sezon 2016 roku. Uczestnicy ogólnie stwierdzili, iż obłożenie kształtowało się procentowo, podobnie jak w ubiegłych latach, jednakże spadł pobyt na ofertę dostępnych hotelowych usług, nie ujętych w pakietach pobytowych. Mniejsze było również zainteresowanie  turystów dostępną na terenie obiektów bazą gastronomiczną. W trakcie spotkania dzielono się doświadczeniami w zakresie sytuacji na rynku pracy. Większość pracodawców zatrudnia pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy. Problem stanowi język oraz zatrudnienie tych  pracowników na dłuższy okres czasu. Uczestnicy wymieniali poglądy na temat kreowania wizerunku i promocji  Międzyzdrojów. Podjęto wspólną inicjatywę zorganizowania weekendowego pobytu w Międzyzdrojach  w ramach  organizacji Światowego Dnia Wellness , w czerwcu 2016r. oraz imprezy integrującej branżę gastronomiczną pn. „Dzień Restauracji”. Koordynacją działań zajmie się hotel „Aurora”. Na przełomie marca/kwietnia br. Urząd Miejski zorganizuje szkolenia dla pracowników recepcji lub marketingu w formie tzw. „spaceru z przewodnikiem”. W trakcie godzinnej wycieczki przewodnik PTTK przybliży atrakcje turystyczne miasta.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili wolę kontynuowania spotkań  branżowych. Kolejne spotkanie odbędzie się w lutym 2016r., a gospodarzem będzie hotel  Vienna House Amber Baltic.      

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje