Gdzie zostaną ulokowane siedziby okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego? Nowy system ma zacząć funkcjonowanie od 2018 roku, wciąż jednak nie ma jasnej odpowiedzi na to w jakich miastach znajdą się placówki.

O planowanej reorganizacji struktur nadzoru budowlanego w Polsce mówi się już od dłuższego czasu. Przygotowywana równolegle z pracami nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego nowelizacja ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego zakłada utworzenie ok. 100 okręgowych inspektoratów w miejsce działających obecnie 377 powiatowych inspektoratów.

Jak tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zmiany te mają usprawnić działanie nadzoru budowlanego. Resort wskazuje, że w aż 102 z 377 powiatowych inspektoratów zatrudnienie merytoryczne wynosi nie więcej niż 3 etaty i przekonuje, że istnienie tak małych instytucji nie sprzyja „racjonalnemu wykorzystaniu zasobów finansowych i ludzkich, ani nie pozwala na zatrudnienie specjalistów z różnych dziedzin o różnych uprawnieniach budowlanych (prawo budowlane wyróżnia obecnie jedenaście specjalności w uprawnieniach budowlanych)”.

– Ograniczenie liczby inspektoratów najniższego szczebla pozwoli na zmniejszenie kosztów organizacyjnych i zwiększenie nakładów na etaty merytoryczne, wymagające kompetencji specjalistycznych i inżynierskich. Takie rozwiązanie przełoży się na poprawę jakości i sprawności w wykonywaniu zadań nadzoru budowlanego, a tym samym na bezpieczeństwo w budownictwie – informuje resort w przesłanym do PortalSamorzadowy.pl oświadczeniu.

System nadzoru budowlanego będzie „dostosowany do potrzeb lokalnych”, a przy jego tworzeniu uwzględniane mają być liczba mieszkańców, liczba wydawanych przez organy administracji budowlanej rozstrzygnięć, warunki i możliwości lokalowe, a także warunki dostępności komunikacyjnej. A zatem, mówiąc otwarcie, dziś ogólnokrajowej listy owych 100 okręgowych inspektoratów jeszcze nie ma. Być może już jednak na poziomie województw istnieją listy regionalne, pozwalające rozeznać się na ile przyszła struktura nadzoru budowlanego różnić się będzie od obecnej.

Portal Samorządowy