śmieci

W związku ze zmianą firmy dokonującej odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Golczewo informujemy, że Zakład Usług Komunalnych w Nowogardzie ma prawo do odbioru swoich pojemników na odpady. Prosimy o zwrot ww. pojemników i nieutrudnianie ich odbioru.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odkupienia dostarczonych pojemników.  W tym celu należy zgłosić chęć zakupu bezpośrednio do Zakładu Usług Komunalnych w Nowogardzie, ul. 15 Lutego 14c, tel. 91 39 21 582.

Pojemniki można także zakupić lub wydzierżawić w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim, ul. Szczecińska 2, tel. 91 38 20 550.

Wszystkim osobom nieposiadającym pojemników na odpady zostaną dostarczone worki. W tym celu proszę o kontakt z biurem gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 25, tel. 91 32 12 931.

UM w Golczewie