Konferencja_1

W czwartek rozpoczęła się w Dziwnówku III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesna Ekonomia”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Zarządzania MYKLOS ROMERIS UNIVERSITY z Litwy. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął prof.dr.hab. Dariusz Rosati oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, zaś Partnerem Głównym całego spotkania jest Gmina Dziwnów.

Poruszana w czasie trzech dni konferencji problematyka, dotyka m.in. takich zagadnień jak rynek pracy, zrównoważony rozwój, zmiany w budżecie Unii Europejskiej, społeczne uwarunkowania ekonomii. Spora część zaplanowanych modułów naukowych (panele dyskusyjne i wystąpienia) została również poświęcona rozwojowi regionalnemu oraz ujęciu w nim szans oraz barier rozwojowych. I właśnie tej tematyce został poświęcony niemal cały wczorajszy blok naukowy.

Na specjalne zaproszenie organizatorów konferencji, o praktycznym funkcjonowaniu gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, wypowiedział się burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak. W swoim wystąpieniu obok historii Dziwnowa i przybliżenia przeobrażeń jakich doświadczyła gmina na przestrzeni ostatnich 26 lat, dużo uwagi poświecił inwestycjom, pozyskiwaniu środków oraz planom na przyszłość. Mówił m.in. o współpracy z innymi gminami w zakresie wspólnych projektów (gospodarka śmieciami, ujęcia wody pitnej) czy o współtworzeniu regionalnej strategii rozwoju. Jak wspomniał, gminy powinny z sobą konkurować, ale szukać przy tym pola do wspólnych przedsięwzięć, bowiem to czyni cały region (w nieco szerszej perspektywie) atrakcyjnym w ujęciu społecznym, inwestycyjnym, turystycznym.

Konferencja_2

W bardzo ciekawej prelekcji prof.zw.dr hab. Andrzej Czyżewski (Uniwersytet Ekonomiczny z Poznania) mówił o szansach i barierach, jakie można zaobserwować w funkcjonowaniu samorządów oraz o czynniku społecznym, jako kluczowym dla kształtowania lokalnego kapitału ludzkiego. Wskazywał m.in., iż właściwe zarządzanie, stworzenie pozytywnej atmosfery pracy czy otwarcie na innowacyjność, będą sprzyjały identyfikacji z regionem, wyhamowując tym samym wypływ czynnika ludzkiego w inne rejony kraju (i Europy).

Podkreślał również, iż podnoszenie jakości rozwoju cywilizacyjnego (rozbudowa infrastruktury, wygodna komunikacja, tworzenie zaplecza mieszkaniowego czy ułatwienia w obrocie kapitału) są dla regionów tak samo istotne, jak inwestycje w obszary, które mają uwypuklić zalety i korzyści określonego regionu.

Dążeniem – jak mówił – powinien być właśnie rozwój zrównoważony, oparty o przesłanki geograficzne, społeczne, ekonomiczne i związane z innowacją. To powinna być treść założeń, które każda z jednostek samorządu terytorialnego powinna mieć wpisane do swojej strategii rozwoju i które powinny stanowić punkt wyjścia, do opracowania bardzo już konkretnych zapisów owej strategii.

W konferencji bierze udział kilkudziesięciu pracowników naukowych wyższych uczelni z kraju i zagranicy.

Krzysztof Zawiliński/MOSiK