plakat_naszych_targow_pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, że 21 kwietnia 2016 roku w Kamieniu Pomorskim odbędą się I Targi Pracy.  Targi zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Starosty Kamieńskiego Józefa Malca.

Zorganizowanie targów jest bardzo ważnym przedsięwzięciem oraz okazją do zaprezentowania wizerunku miasta, przedsiębiorców, firm, szkół oraz różnorodnych instytucji z regionu, jak również z całej Polski. Uczestnictwo w I Targach Pracy deklaruje wiele podmiotów, co pozwala sądzić, że będzie to ważne wydarzenie nie tylko dla Kamienia Pomorskiego.

Targi pracy dają możliwość zaprezentowania wystawców, ich ofert pracy, pozwalają zaspokoić bieżące potrzeby kadrowe, ukazują nowe perspektywy i wspierają rozwój kariery. Pracodawcy mają sposobność uzyskania kompleksowych informacji dotyczących form wsparcia realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, między innymi dotyczących bezzwrotnych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Aby uzyskać więcej informacji można kontaktować się z: pośrednikiem pracy Łukaszem Sominką e-mail: posrednik@pupkamienpomorski.pl Tel. 913820285 w. 22, doradcą zawodowym Marzeną Kosajdą e-mail: doradztwo@pupkamienpomorski.pl Tel. 913820285 w. 25

PUP Kamień Pomorski