W dniu 26.04.2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim odbył się etap powiatowy I Przeglądu Form Artystycznych „Bieg po zdrowie”. W Przeglądzie wzięły udział trzy placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim oraz Szkoła Podstawowa im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie.

„Bieg po zdrowie” to nowy program edukacji antytytoniowej skierowany do uczniów klas czwartych. Został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wybór adresatów był nieprzypadkowy. To właśnie w wieku 11 lat i poniżej dzieci sięgają po pierwszego papierosa (HBSC 2010). Okres krytyczny przypada na przedział 9-10 lat, gdy uczniowie zaczynają eksperymentować z różnymi używkami. Badania CBOS „Młodzież 2013” wskazały, że 44% młodzieży szkolnej właśnie w wieku 11-15 podjęło próby palenia.

Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Formy artystyczne przygotowane przez młodzież doskonale oddawały treści prozdrowotne, a walory artystyczne sprawiły, że przekaz był niezwykle atrakcyjny. Przedstawienie pt. „Zły sen, dziękuję, nie palę” dziwnowskich uczniów z klasy IVa ujęło problem w konwencji bajki, a przedstawienie uczniów ze Szkoły podstawowej Nr 2 pt. „Szkodliwa substancja – papieros” w formie prezentacji dokonało rozliczenia z toksynami zawartymi w papierosie i dymie tytoniowym. Gospodarze Imprezy przygotowali spektakl teatralny „Palmy”, w którym klasa IVb na zasadzie przeciwstawności odsłaniała znaczenie pojęcia „palmy”.

OZiPZ