IMGP6915

Zabytkowa nieruchomość ,,Bałtyk” położona przy międzyzdrojskiej promenadzie od lat wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców, turystów oraz pasjonatów zabytkowej architektury. Powodem tego zainteresowania jest zły stan budynku, który wynika z wieloletnich zaniedbań ze strony właścicieli. Syndyk Masy Upadłości z siedzibą w Szczecinie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości – cena wywoławcza 5 mln złotych.

Syndyk Masy Upadłości BIGANDER POLSKA Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie – ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości położonych w Międzyzdrojach:

  1. prawo użytkowania wieczystego działki nr 420 zabudowanej budynkiem pensjonatu i budynkiem gospodarczym o pow. 0.0543 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Zdrojowej 5, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00004936/3, nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod numerem: A-133;
  1. prawo użytkowania wieczystego działki nr 201 zabudowanej budynkiem pensjonatu i budynkami gospodarczymi o pow. 0.0853 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Zdrojowej 5a, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00004773/2, nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod numerem: A-134;

– za najwyższe zaoferowane ceny za obie nieruchomości wskazane pod pozycjami 1 i 2 łącznie, nie niższe jednak niż kwota: 962.325 złotych netto (w tym nieruchomość wskazana pod pozycją 1 za cenę nie niższą niż 317.325 złotych netto a nieruchomość wskazana pod pozycja 2 za cenę nie niższą niż 645.000 złotych netto).

Powyższe nieruchomości stanowią jedną całość w postaci byłego ośrodka wczasowego i ich sprzedaż może nastąpić jedynie łącznie.

  1. prawo własności działki nr 165/1 zabudowanej budynkiem wypoczynkowym BAŁTYK o pow. 0.1596 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 14, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00019573/8, nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod numerem: 1287;

– za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe jednak niż kwota: 3.766.650 złotych netto.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach – jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Agnieszki Smoleń, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka – Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości BIGANDER POLSKA Sp. z o.o. w Szczecinie, sygn. akt XII GUp 8/15 – nieruchomość …. (należy wskazać, której nieruchomości dotyczy oferta) do dnia 18 marca 2016 roku do godziny: 10.00.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.