DSC01738

Wielkimi krokami zbliża się półmetek obecnej kadencji samorządu wybranego w 2014 roku. Postanowiliśmy poprosić burmistrza Dziwnowa o krótkie podsumowanie tego okresu. Czy był to czas stracony, czy wręcz odwrotnie? Co było największym sukcesem mijających dwóch lat, a co największa porażką oraz jakie plany na nadchodzącą drugą cześć obecnej kadencji. Najważniejsze pytanie dotyczy jednak tego, czy burmistrz będzie ubiegać się o reelekcje w 2018 roku. 

„Rzeczywiście mija właśnie połowa kadencji samorządów wybranych w 2014 roku. Ocenę działalności samorządu dziwnowskiego zostawiam oczywiście mieszkańcom naszej gminy, bo to Oni nas wybrali i za dwa lata dokonają oceny naszej pracy, w tym również mojej.

Według mojej opinii  nie był to okres stracony, a wręcz przeciwnie, to kolejny okres bumu inwestycyjnego na terenie Gminy Dziwnów . Szczególnie rok 2015 gdy ponad  35 mln zł przeznaczonych na inwestycje sprawia wrażenie –  był to największy budżet inwestycyjny w historii gminy Dziwnów – w tym gro środków zewnętrznych . Rok 2016, chociaż dużo mniejsze środki finansowe , bo tylko około 9 mln zł przeznaczonych na inwestycje też nie przynosi powodów do zmartwień , gdyż stanowi to blisko 30 % budżetu na ten rok. Te nasze wyniki znalazły swoje odzwierciedlenie w wielu rankingach organizowanych i przygotowywanych przez specjalistów zajmujących się sprawami samorządów w których Gmina Dziwnów osiąga czołowe miejsca. Między innymi w rankingu zrównoważonego rozwoju w kategorii gmin miejsko wiejskich w 2015 roku gmina Dziwnów zajęła 3 miejsce , a w roku 2016 awansowała na pierwsze miejsce w Polsce.  W dynamice rozwoju przedsiębiorczości w 2015 roku byliśmy na drugim miejscu, a w roku 2016 również awansowaliśmy na pierwsze miejsce w Polsce. W rankingu „ Wspólnoty” gmina Dziwnów zajęła w latach 2015-2016 dwukrotnie  trzecie miejsce w Polsce wśród małych miast w kategorii –wydatki inwestycyjne. Co najważniejsze w dalszym ciągu Gmina Dziwnów z powodzeniem sięga po środki zewnętrzne z różnych źródeł, a w roku 2015 była liderem w pozyskiwaniu środków z unii europejskiej w kategorii gmin miejsko wiejskich .

W tym pierwszym okresie nowej kadencji  udało się zrealizować szereg inwestycji podnoszących  jakość pracy i życia mieszkańców gminy Dziwnów. Realizowaliśmy również  inwestycje w infrastrukturę turystyczną  wpływającą  na liczbę turystów odwiedzających nasze miejscowości, która z roku na rok ulega zwiększeniu:

–  przebudowa ul. Dziwna i Marynarki Wojennej

–  przebudowa ul. Zatocznej i Słonecznej w Międzywodziu

–  przebudowa parkingu między ulicą Kościelna i Sienkiewicza obok Kościoła

–  dokończenie przebudowy portu rybackiego wraz z drogą dojazdowa do Portu- inwestycja w 100 % sfinansowana ze środków unii europejskiej

–  przebudowa budynku „Jantar” na mieszkania socjalne i komunalne w wyniku którego gmina zyskała 24mieszkania socjalne i 12 mieszkań komunalnych , a także 17 mieszkań komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w wyniku czego cała inwestycja zamknie się prawie na zero

–  zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP wraz z wyposażeniem

–  uzupełnienie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacja przepompowni i oczyszczalni ścieków w gminie Dziwnów

–  wykonanie rewitalizacji parku pomiędzy ulica Mickiewicza i Słowackiego wraz budową fontanny w Dziwnowie

–  rozbudowa monitoringu miejskiego

–  przebudowa ul. Kaprala Koniecznego

–  przebudowa ul. p.poż przy ul. Żeromskiego

–  przebudowa chodnika od Kapitanatu do falochronu

–  budowa zjazdu technicznego na plażę przy ul. Szkolnej w Międzywodziu

–  rozbudowa oświetlenia na terenie gminy

–  remonty zejść i dojść do plaży

–  rozbudowa istniejących i budowa nowych placów zabaw

–  budowa siłowni zewnętrznych we wszystkich sołectwach gminy

Druga połowa kadencji , to oczywiście dalsze działania inwestycyjne gminy . W propozycjach budżetu   na 2017 rok aż blisko 11 mln zostało zaplanowane na inwestycje – blisko 30 % budżetu , a wśród nich między innymi przebudowa ulic Spadochroniarzy Polskich , Komandorskiej i Dziwnej , powiększenie cmentarza wraz z budową kolumbarium w Dziwnowie , rewitalizacja parku zdrojowego i I etap rewitalizacji parku przy ul. Sienkiewicza , zagospodarowanie wejścia na plażę przy ul. Kamieńskiej w Dziwnówku , przebudowa ulicy Spacerowej w Łukęcinie , budowa parkingu przy cmentarzu w Dziwnowie , adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Międzywodziu, zakup i montaż toalet miejskich w poszczególnych miejscowościach  gminy , rozpoczęcie przebudowy historycznej części promenady od ul. Parkowej do Szosowej w Dziwnowie , czy dalsza rozbudowa mariny w Dziwnowie / na te dwie ostatnie inwestycje złożono stosowne wnioski o ich dofinansowanie /.

Do tego wszystkiego należy doliczyć dwie inwestycje które będą realizowane przez Urząd Marszałkowski tzn. przebudowa drogi 102 na odcinku Dziwnów –Międzywodzie wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budowa ścieżki rowerowej na trasie Świnoujście – Kołobrzeg.

Ważnym zadaniem  inwestycyjnym naszej gminy jest budowa ujęcia wody w Kołczewie II , które to ujęcie zabezpieczy potrzeby wody dla części wyspowej naszej gminy na długie lata .

Dosyć duże zainteresowanie terenami inwestycyjnymi gminy , których dzięki prawidłowej polityce planistycznej z roku na rok przybywa pozwala nam  z optymizmem patrzeć w przyszłość i dalszy rozwój gminy nie tylko w okresie drugiej połowy tej kadencji.

Jak do tej pory moje największe obawy budzi wykorzystanie środków unijnych z nowej perspektywy – brak naborów.  Mam nadzieję , że i ta sytuacja się  zmieni i gmina Dziwnów z nie mniejszym powodzeniem jak dotychczas będzie po nie sięgać .

Jeśli chodzi o start w wyborach samorządowych w 2018 roku, to na tą chwilę zamierzam ubiegać się o reelekcję w Gminie Dziwnów, wbrew różnego rodzaju pogłoskom, że miałaby być to inna gmina. Nie miałem i nie mam takich zamiarów. Zbudowaliśmy dobry zespól i razem z tym zespołem chciałbym dalej rozwijać naszą małą ojczyznę – Gminę Dziwnów, chyba że mieszkańcy gminy zdecydują inaczej.”

Z poważaniem
Grzegorz Jóźwiak
Burmistrz Dziwnowa