Ulica Generała Karola Świerczewskiego znika z mapy Wolina. Podczas jutrzejszej (26.04) sesji Rady Miejskiej, radni zdecydują w sprawie zmiany nazwy na ulicę Gryfitów. Wszystko w związku z przyjętą przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urzędów użyteczności publicznej. 

Gryfici to słowiańska dynastia na Pomorzu Zachodnim w XII – XVII w. biorąca swą nazwę od Gryfa, którego członkowie rodziny używali jako swojego herbu od 1214 roku oraz używali na swych pieczęciach. Władzę w księstwie dziedziczył męski potomek, a w przypadku kandydowania kilku spadkobierców, rządzili oni wspólnie. Podział ziemi następował w myśl zasady zależności jednego władcy od drugiego, a powstające pomiędzy nimi konflikty nie miały charakteru zbrojnego, lecz ekonomiczno – prawny. Gryfici byli mecenasami nauki i sztuki. Według zachowanych dokumentów pierwszym historycznym przedstawicielem był Warcisław I, ostatnim Bogusław XIV (zm. 1637 r.) – czytamy w uzasadnieniu uchwały o zmianie nazwy ulicy.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będzie ważny, dopóki nie upłynie zapisany na nim termin ważności.