szczep

W roku 2016 Światowa Organizacja Zdrowia szczególną uwagę poświęca działaniom do wyeliminowania odry i różyczki. Odra to ciężka, niekiedy śmiertelna choroba zakaźna, która dzięki szczepieniom w Polsce należy do rzadkości. U dzieci nieszczepionych może powodować takie powikłania jak:

  • zapalenie krtani (>1%),
  • zapalenie ucha środkowego, niekiedy z przebiciem błony bębenkowej (ok. 1%),
  • zapalenie płuc czy zapalenie mózgu (1:1000 – 2000)

Różyczka stanowi olbrzymie zagrożenie dla płodu (w pierwszych miesiącach ciąży prowadzić może do uszkodzenia mózgu, głuchoty, małoocza, wad serca itp.) dzieci i dorosłych powodując takie powikłania jak:

  • zapalenie mózgu, drobnych stawów,
  • małopłytkowa skaza krwotoczna (niekiedy z krwawieniami do ośrodkowego układu nerwowego)

Szczepienia ochronne zapewniają odporność na zachorowania wśród dzieci i osób dorosłych. Szczepienie dzieci, które nie mają przeciwwskazań do szczepień chroni inne osoby przed zachorowaniem.

Wszystkie dostępne w Polsce szczepionki spełniają standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, co potwierdzają badania kliniczne. 

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
PSSE w Kamieniu Pomorskim