Pięć golczewskich żabek oraz dwa specjalne wyróżnienia przyznano w trakcie dzisiejszego (12.01) noworocznego spotkania w Golczewie. Impreza organizowana jest co roku przez Burmistrza Golczewa i Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Golczewskie Żabki to nagrody przyzwane osobom, które w ubiegłym roku swoją działalnością zawodową i społeczną wpłynęły na rozwój i promocję gminy Golczewo.

DSC09504
DSC09507
DSC09510
DSC09514
DSC09521
DSC09523
DSC09531
DSC09534
DSC09541
DSC09554
DSC09557
DSC09579
DSC09625
DSC09648
DSC09658
DSC09670
DSC09690
DSC09698
DSC09713
DSC09727
DSC09767
DSC09779
DSC09803
DSC09807
DSC09809
DSC09821
DSC09846
DSC09862
DSC09880
DSC09900
DSC09920
DSC09964
DSC09985
DSC09504 DSC09507 DSC09510 DSC09514 DSC09521 DSC09523 DSC09531 DSC09534 DSC09541 DSC09554 DSC09557 DSC09579 DSC09625 DSC09648 DSC09658 DSC09670 DSC09690 DSC09698 DSC09713 DSC09727 DSC09767 DSC09779 DSC09803 DSC09807 DSC09809 DSC09821 DSC09846 DSC09862 DSC09880 DSC09900 DSC09920 DSC09964 DSC09985

W tym roku otrzymali je:
Eugeniusz Brzostek – za aktywną działalność gospodarczą i społeczną a zwłaszcza za wspieranie charytatywną działań lokalnych organizacji i instytucji oraz promocję Gminy Golczewo.
Przemysław Opowicz – za aktywną działalność społeczną a zwłaszcza osobiste zaangażowanie w działanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kretlewie oraz zaangażowanie w budowę struktur młodzieżowych drużyn pożarniczych w Gminie Golczewo
Jacek Kołba – za aktywne działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a zwłaszcza za popularyzację kolarstwa w regionie oraz promocję Gminy Golczewo w kraju i za granicą.
Marek Piotrowski – za aktywne działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a zwłaszcza za popularyzację piłki nożnej w regionie oraz promowanie sportowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
Wiktor Bogumił – za aktywne wspieranie współpracy pomiędzy gminą Golczewo a miastem Primorsk.

W trakcie uroczystości przyznano także dwie specjalne nagrody. Otrzymały je panie Celina Gębala oraz Janina Kołodzińska.