Radny Jaromir Marks, prezes stowarzyszenia EkoGmina na spotkaniu u Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotyczyło ono kwestii związanych z powstawaniem w pobliżu domostw inwestycji będących źródłem przykrych zapachów.

W trakcie debaty były poruszane problemy związane z budową w pobliżu terenów zamieszkałych przedsięwzięć związanych z fermami hodowlanymi, wysypisk śmieci, czy innych tego typu inwestycji, które powodują uciążliwości zapachowe. Przedstawiciel naszego stowarzyszenia poruszał problem, z którym niedawno walczyli mieszkańcy tj. powstanie fermy norek w Samlinie – czytamy na stronie UM w Golczewie.

Mimo upływu 11 lat od pierwszego wystąpienia w tej sprawie problem pozostaje wciąż nierozwiązany, a poziom ochrony praw obywateli w zakresie przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym jest niedostateczny. Analiza wpływających spraw wskazuje, że organy ochrony środowiska nie mają instrumentów prawnych, za pomocą których mogłyby nakazać właścicielom zakładów podjęcie działań redukujących immisje zapachowe.

W trakcie spotkania, Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że w Ministerstwie Środowiska, przy udziale przedstawicieli GIOŚ, prowadzone są prace nad opracowaniem projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.