zywnosc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 nadal będzie wydawana żywność osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym w biurze CARITAS przy ul. Zwycięstwa 25 (soboty godz.9-11). Zmianie uległo jedynie kryterium przyznawania pomocy, zależne od wysokości dochodu.

Od 1 stycznia 2017 r. zmiana kryterium przyznawania pomocy: 1268  zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1028  zł dla osoby w rodzinie. Osoby, które nie  mają skierowań  do otrzymania pomocy żywnościowej, prosimy o kontakt  telefoniczny  913271778 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Kierownik OPS  Golczewo
Ewelina Katowicz