Golczewo znalazło sprytny sposób na dekomunizację? Mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych, a następnie Rada Miejska zajmą się tematem związanym z tzw. dekomunizacją. Przyjęta przez obecny rząd ustawa, zakłada, że w naszym kraju z obiektów użyteczności publicznej, nazw budowli czy ulic mają zniknąć nazwiska osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Burmistrz Golczewa znalazł jednak sprytny sposób na ominięcie tego pomysłu. Zaproponował, aby nazwę ulicy 9 maja zmienić na… 9 maja, ze względu na przypadającą tego dnia ważną datę dla Unii Europejskiej – Dzień Europy.

To właśnie 9 maja (a nie 8 tak jak w innych krajach koalicji antyhitlerowskiej), w Rosji, a wcześniej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich świętowało się i świętuje do dziś – „Dzień Zwycięstwa”. Zgodnie z wprowadzoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości tzw. ustawą dekomunizacyjną, kultywowanie tego typu wydarzeń, propagowanie komunizmu lub i innego systemu totalitarnego w Polsce jest zabronione. W Golczewie dość sprytnie postanowiono ominąć ten pomysł.

Burmistrz zaproponował konsultacje społeczne, w których ma zapaść decyzja dotycząca zmiany przebiegu dotychczasowej ulicy (dotychczas miała ona kształt zbliżony do litery „Y”) – poprzez powstanie 2 ulic (na bazie działek tworzących dotychczasową) i utworzenie ulicy 9 maja oraz nowej, z zupełnie inną nazwą, zaproponowaną przez Mieszkańców.

W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman, minister spraw zagranicznych Francji, przedstawił plan propozycji wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla oraz utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Była to pierwsza w historii ponadnarodowa instytucja europejska, która ostatecznie przekształciła się w Unię Europejską. Z powyższych względów dzień 9 maja stał się jednym z symboli Unii Europejskiej, gdyż uchwałą Parlamentu Europejskiego został nazwany Dniem Europy. Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Nadanie drodze wewnętrznej nazwy urzędowej „ulica 9 Maja” znajduje swoje uzasadnienie na gruncie upamiętnienia tego wydarzenia – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Po co utworzenie drugiej ulicy?

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa oraz przygotowanie się na możliwość budowy nowych budynków w przyszłości stały się koniecznością. Dzięki temu unormowaniu łatwiejsza będzie niż dotychczas lokalizacja nieruchomości w powiązaniu z nazwą ulicy i numerem porządkowym budynku dla służb ratowniczych, kurierskich oraz osób z zewnątrz. Dokonanie tej zmiany zminimalizuje koszty ewentualnych niedogodności dla przyszłych inwestorów zamieszkałych przy tej drodze wewnętrznej – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Konsultacje społeczne w tej sprawie zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami, na terenie posesji przy ul. 9 Maja 19 w Golczewie w dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00.