OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gmina Golczewo może pochwalić się kolejną przyrodniczą perełką. Z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita oraz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na terenie obszarów leśnych w Samlinie i Benicach (gm. Kamień Pomorski) został z dniem 10 marca br. utworzony rezerwat przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka”

Celem ochrony przyrody na tym obszarze jest zachowanie różnych typów zbiorowisk leśnych, wykazujących wiele cech naturalności, z licznymi stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin. Ostoja przyrody pn. „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka” zajmuje zbiorowiska leśne reprezentowane głównie przez bory i lasy bagienne oraz bory wilgotne. Z ciekawych chronionych gatunków roślin możemy tu spotkać: sosnę zwyczajną, trzęślicę modrą, śmiałka pogiętego, siódmaczka leśnego, tojeść pospolitą, wietlicę samiczą i wiele innych. Dodatkowym walorem przyrodniczym tego obszaru jest zajmowanie go od lat 70-tych przez bielika.

Dlaczego właśnie nazwa związana z Henrykiem Zięciakiem? Pan Henryk Zięciak to emerytowany, długoletni Leśniczy Leśnictwa Samlino. Jako pracownik Lasów Państwowych był wyjątkowo zaangażowany w lokalną ochronę przyrody i jednocześnie prekursorem ochrony bielików już w latach 70-tych ubiegłego wieku. To pan Henryk uratował i odchował ranne pisklę bielika, które wypadło z gniazda. Współpracował wiele lat z Komitetem Ochrony Orłów. Dodatkowo inwentaryzował na bieżąco stanowiska roślin chronionych m.in. długosza królewskiego, podrzenia żebrowca i storczyków w Nadleśnictwie Rokita. Intensywnie zabiegał o utrzymanie różnych form ochrony przyrody w granicach Leśnictwa Samlino, w tym na obszarze obecnego rezerwatu. Bardzo często gościł, edukował i oprowadzał po najciekawszych przyrodniczo zakątkach leśnictwa studentów, naukowców, przyrodników, ekologów, nauczycieli i szkolną młodzież. Zawsze wykazywał się przy tym dużą wiedzą przyrodniczą, elokwencją i przede wszystkim poczuciem humoru wzbudzając wśród odwiedzających szacunek i podziw wobec swoich przyrodniczych przekonań. W związku z tym wnioskodawcy utworzenia rezerwatu przyrody nie mieli wątpliwości jaka nazwę winna posiadać tworzona ostoja przyrody.

Gmina Golczewo, dzięki działaniom Nadleśnictwa Rokita, może pochwalić się już drugim rezerwatem jako kolejnym cennym przyrodniczo obiektem. W 2009 r. na terenie „Lasu Widłakowego” utworzono rezerwat przyrody pn. „Golczewskie Uroczysko”, którego celem jest zachowanie naturalnych ekosystemów torfowisk wysokich, śródleśnego jeziora oraz otaczających je kompleksów półnaturalnych ekosystemów leśnych.

UM w Golczewie
Fot. Barbara Adamczyk (Nadleśnictwo Rokita)