assa

O zgodę na łącznie 2 mln złotych kredytów poprosi podczas najbliższej, przyszłotygodniowej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Golczewa. Środki mają posłużyć na finansowanie zadań inwestycyjnych wodno-kanalizacyjnych, prefinansowanie zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej oraz pokrycie deficytu budżetowego w związku z budową mieszkań socjalnych.

Pierwsza uchwał 600 tys. złotych pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie czterech zadań inwestycyjnych: 150 tys. zł na dokumentację projektową sieci wodociągowej Kłęby-Golczewo, 50 tys. zł na dokumentację na budowę kanalizacji na odcinku Wysoka Kamieńska – Gadom, 150 tys. zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka Kamieńska oraz 250 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przełożenie sieci kanalizacyjnej od ulicy Zwycięstwa do ulicy Niepodległości w Golczewie.

Kolejna uchwała mówi o zaciągnięciu do miliona złotych pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi ul. Osiedle Robotnicze łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106. Refundacja środków z Unii Europejskiej nastąpi po zakończeniu inwestycji tj. w 2017 roku.

400 tys. złotych kolejnej pożyczki ma posłużyć na rozpoczęcie procedury przygotowania dokumentacji i budowy co najmniej 10 lokali socjalnych. – Gmina musi zrealizować to zadanie z uwagi na wykonane i oczekujące na wykonanie wyroki eksmisyjne – argumentuje w uzasadnieniu do uchwały zastępca burmistrza Lech Ferdynus.