DSC08111

Rada Miejska w Golczewie uchwaliła budżet na 2016 rok. Jak mówił burmistrz Golczewa, rysująca się perspektywa wykorzystania tegorocznej nadwyżki budżetowej oraz zwrotu nadpłaconego podatku VAT, odzyskiwanego przez firmę Deloitte otwiera samorządowi drogę do kolejnych inwestycji.

Dochody przyszłorocznego budżetu pochodzą z subwencji – 6,8 mln zł, dotacji – 3,6 mln zł, podatków – 3,1 mln zł, dotacji na zadania własne i pozostałe dochody – 6,8 mln zł. Dochody ze sprzedaży mienia mają wynieść 610 tys. zł.

Przystępujemy do trzech programów: modernizacja osiedla robotniczego, termomodernizacja szkoły, urzędu i szkoły w Wysokiej, kupno ciężkiego bojowego wozu dla straży pożarnej. Do tego dochodzi 360 tys. na budżet obywatelski. Decentralizujemy wydawanie pieniędzy, budżet obywatelski + fundusz sołecki to 540 tys. zł do państwa dyspozycji. Będziemy się starali żeby tych pieniędzy będzie coraz więcej – zwrócił się do obecnych na sali sołtysów i gości burmistrz Golczewa.

DSC08117

Andrzej Danieluk zapewnił, że w styczniu zamierza opracować strategię inwestycyjną dotyczącą modernizacji i przebudowy dróg na najbliższe lata. W pierwszej kolejności modernizacji doczeka się droga do Dargoszewa albo droga Baczysław – Gadom. – Chcemy zrobić to kompleksowo, przygotować dokumentację, odwodnienie, zwałowanie raz a porządnie – podkreślał.

Utrzymanie urzędu miejskiego pochłonie 2,1 mln zł, Rady Miejskiej – 141 tys. zł. Największą część przyszłorocznego budżetu trafi na oświatę – 7,69 mln zł. Ponad 3,1 mln złotych trafi na pomoc społeczną. Gospodarka Komunalna w Golczewie to koszt 1,76 mln zł. Z tej kwoty 724 tys. zł trafi na realizację zadań wynikających z ustawy śmieciowej. Wydatki na Schronisko w Sosnowicach – 356 tys. zł, oświetlenie ulic i dróg gminnych 263 tys. zł. Wydatki na kulturę w gminie Golczewo wyniosą 444 tys. zł z czego 240 tys. zł trafi do GOKiSu. 280 tys. zł będzie kosztować w przyszłym roku golczewski sport.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie gminy wyniesie 7,27 mln zł z czego obligacje to 4,64 mln zł, kredyty 1,87 mln zł oraz umowy z tytułu fotowoltaiki 765 tys. zł. Rada bez dyskusji, przyjęła budżet 12 głosami „za”, przy jednym głosie „wstrzymującym się”.