Rada Miejska w Golczewie jednomyślnie zatwierdziła przyszłoroczny budżet zaproponowany przez Andrzeja Danieluka. W trakcie sesji padały pytania o gospodarkę śmieciową, a także o inwestycje. Według planów, przyszłoroczne dochody mają wynieść 24,4 mln złotych, z kolei wydatki to kwota 25,1 mln złotych. 

Gmina zaplanowała w przyszłym roku szereg inwestycji. Są wśród nich nowe drogi i chodnik na ulicy Wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej. Jest 350 tys. złotych na budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim w Golczewie. Andrzej Danieluk zarezerwował również środki na budowę chodników w Kłodzinie, Drzewicy, Uniborzu oraz ulicy Słonecznej i Niepodległości w Golczewie. Remontu doczeka się także droga Golczewo – Włodzisław. Nowe parkingi powstaną w Samlinie i Kozielicach, natomiast przebudowie zostanie poddana droga w Kłębach i Baczysławiu. Gmina zaplanowała 50 tys. złotych na utworzenie siłowni zewnętrznej w Golczewie, 150 tys. zł na doposażenie placów zabaw, 28 tys. na remont świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej, 227 tys. na remont i modernizację zaplecza sanitarno – socjalnego przy OSP w Golczewie.

Było także o środkach na gospodarkę śmieciową i oświatę. Przypomnijmy, że w trakcie ostatniej sesji radni musieli dołożyć na te cele ponad pół miliona złotych.