DSC04479

Zwróćmy się do Pani Premier Beaty Szydło, żeby w ramach rezerwy budżetowej Państwo pomogło nam w spłacaniu odszkodowań pogorzelcom – apelował podczas ostatniej sesji radny Michał Moskiewicz. Wszystko w związku z widmem wypłaty kilku milionów złotych odszkodowań, jakie stanęło przed gminą w aspekcie pożaru hotelu socjalnego.

Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej, stosunkiem głosów 14 „za” przy jednym głosie przeciw, radni zgodzili się na zwiększenie o kwotę miliona złotych kredytu w rachunku bieżącym gminy. Samorząd będzie musiał zwrócić ewentualnie wykorzystane środki na wypłatę odszkodowań do końca 2016 roku. W trakcie sesji pomiędzy radnymi a burmistrzem wywiązała się dyskusja, na temat dalszych działań.

Wystąpimy do premier i wojewody o możliwość wsparcia, jednak na chwilę obecną nie wiemy jaka będzie ostateczna kwota odszkodowań, dlatego musimy się jeszcze wstrzymać – podkreślał burmistrz Kuryłło.

DSC04368

Jak poinformował odpowiadając na pytania radnych mecenas Patryk Zbroja, z 21 toczących się przeciwko gminie spraw obecnie zakończyło się sześć z tego jedna prawomocnie. Gmina ma wypłacić 55 tys. zł w ratach.

Jeżeli chodzi o pozostałe pięć spraw, łączna wysokość przyznanych odszkodowań to 240 tys. zł. Gmina będzie się starała prowadzić postępowanie z wyjaśnieniem wszystkich okoliczności danego przypadku, aby ograniczyć aktywność gminy w udzielaniu pomocy. Staramy się też wnioskować przy obecnej sytuacji finansowej gminy o rozłożenie płatności na raty. Do tej pory firmy odszkodowawcze wezwały gminę do zapłaty 8 mln zł odszkodowań. Staramy się obniżyć poziom pokrzywdzenia osób podając przed Sądem jaką dotychczasową pomoc wypłacił samorząd. Jednak nie ma algorytmu, który jasno by to określał i wpływał na decyzję Sądu – tłumaczył mecenas Patryk Zbroja.