Gmina Wolin z dofinansowaniem na przebudowę ulicy Małej. Inwestycja uzyska 286 tys. złotych wsparcia z Lokalnej Grupy Działania. Kilkusetmetrowy wyeksploatowany odcinek drogi doczeka się nowej nawierzchni oraz chodników. 

Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Jest ona wykonywana w takim zakresie, w jakim było niezbędne złożenie dokumentów do oceny tego programu. Cieszę się z wysokiej oceny naszego wniosku i że będzie to zrealizowane. Kontaktowaliśmy się z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, z uwagi na to, że na ulicy Ciasnej od strony budynków mieszkalnych jest parkowanych bardzo dużo samochodów na terenie zielonym. Zaproponowaliśmy Panu prezesowi, aby skoordynować to wszystko i wykonać tam parking przylegający do przebudowywanej ulicy. Teraz wystąpimy o ewentualne przygotowanie środków na ten cel – stwierdził burmistrz Eugeniusz Jasiewicz.