Gmina Świerzno dysponująca kilkunastomilionowym budżetem wyda ponad 5 mln złotych na modernizację infrastruktury wodno-ściekowej! Wszystko dzięki pomocy województwa zachodniopomorskiego, które dołoży do inwestycji prawie 3 mln złotych. Oprócz 176 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie powstanie nowy wodociąg. Podpisanie umów pomiędzy wójtem Krzysztofem Atrasem a wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą odbyło się dziś (22.05) w Jatkach. 

Dziś podpisuje cztery umowy na sumę ponad 10 mln złotych. Prawie połowę z tego otrzyma gmina Świerzno. Chciałbym pochwalić służby pana Wójta, jak i jego osobiste zaangażowanie. Nie ma w naszym województwie gminy, która miałaby tak dużą liczbę przydomowych oczyszczalni jak gmina Świerzno – podkreślał wicemarszałek Rzepa.

Modernizacja wieży ciśnień w Gostyniu, budowa 176 przydomowych oczyszczalni ścieków w Będzieszewie, Dąbrowie, Gostyńcu, Jatkach, Kaleniu, Redlinach, Ugorach i Margowie oraz budowa nowego wodociągu Sulikowo – Dąbrowa istotnie przyczyni się do poprawy gminnej infrastruktury.

Oczyszczalnie biologiczne sprawdziły się na naszym terenie. Mam nadzieję, że w Jatkach będzie dobrze i pozwoli to na to, żeby nasze wody pitne będą czyściejsze. Zamykamy etap oczyszczalni ścieków w gminie Świerzno. Pozostaje kilka gospodarstw, które z różnych względów nie wyraziły zgody na budowę. To zadanie pozwoli nam wpisanie do statystyki, że 99,9% ścieków będzie oczyszczonych. Jeżeli chodzi o wodociąg pomiędzy Dąbrową a Sulikowem pozwoli na skorzystanie z wody z Gostynia i zakończenie problemu zasolenia Gostyńca, Dąbrowy i Redlin. W tym projekcie jest także modernizacja wieży ciśnień w Gostyniu, co pozwoli na stałe dostawy z tego wodociągu. Jako gmina budujemy dużo, bo 176 oczyszczalni. W tym roku pierwszy etap i miejscowość Jatki i Ugory, następnie Gostyniec – zaznaczył Krzysztof Atras.

Inwestycja łącznie pochłonie blisko 5 mln złotych, z tej sumy prawie 3 mln to dofinansowanie Województwa Zachodniopomorskiego.