Wójt Gminy Świerzno ogłosił przetarg na wybudowanie 155 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w 2 etapach pracujących w technologii Sekwencyjny Biologiczny Reaktor. Oczyszczalnie powstaną w Będzieszewie, Dąbrowie, Gostyńcu, Jatkach, Kaleniu, Redlinach, Ugorach i Margowie. 

– Oczyszczalnie biologiczne sprawdziły się na naszym terenie. Mam nadzieję, że w Jatkach będzie dobrze i pozwoli to na to, żeby nasze wody pitne będą czyściejsze. Zamykamy etap oczyszczalni ścieków w gminie Świerzno. Pozostaje kilka gospodarstw, które z różnych względów nie wyraziły zgody na budowę. To zadanie pozwoli nam wpisanie do statystyki, że 99,9% ścieków będzie oczyszczonych. Jeżeli chodzi o wodociąg pomiędzy Dąbrową a Sulikowem pozwoli na skorzystanie z wody z Gostynia i zakończenie problemu zasolenia Gostyńca, Dąbrowy i Redlin. W tym projekcie jest także modernizacja wieży ciśnień w Gostyniu, co pozwoli na stałe dostawy z tego wodociągu. Jako gmina budujemy dużo, bo 176 oczyszczalni. W tym roku pierwszy etap i miejscowość Jatki i Ugory, następnie Gostyniec – zaznaczył Krzysztof Atras.

Inwestycja wodno-kanalizacyjne łącznie pochłoną blisko 5 mln złotych, z tej sumy prawie 3 mln to dofinansowanie Województwa Zachodniopomorskiego.