dsc04489

Gmina Kamień Pomorski od tego roku rozpoczyna spłacanie ponad 23,2 mln złotych obligacji komunalnych wyemitowanych przez poprzedniego burmistrza w 2013 roku. W miniony piątek Rada Miejska wyraziła także zgodę na rozpoczęcie negocjacji z bankiem w sprawie przesunięcia terminu płatności o kilka miesięcy.

Obligacje mają być wykupowane w ciągu 10 lat. Podczas planowania ich emisji założono, że gmina dysponująca ok. 50 mln budżetem będzie rokrocznie stać na to, aby przeznaczać niemalże 10% środków tylko na wykup obligacji od banków. – W jednym roku przypada np. 4 mln złotych. To są ogromne sumy, dlatego będziemy starali się negocjować z bankiem ich przesunięcie. Musimy postarać się tak poprzesuwać spłatę obligacji w czasie, żeby było to możliwe, tak aby nie generować dodatkowych zobowiązań – tłumaczyła Skarbnik.

Na koniec 2017 roku dług gminy Kamień Pomorski ma wynieść 31 mln 660 tys. złotych. (Na koniec 2014 roku wynosił on 39 mln 110 tys. zł).

Przy planowaniu wykupu obligacji, autorzy uchwały założyli, że będzie się to działo w styczniu. Gmina w takim miesiącu nie dysponuje środkami, bo jak wiemy subwencje czy inne środki trafiają na konto samorządu w trakcie roku. Dlaczego te wykupy były tak duże? Bo Wieloletnia Prognoza Finansowa była sporządzona nierealnie, umieszczano przeszacowane dochody ze sprzedaży nieruchomości. Efekt jest taki, że taka gmina jak nasza, która oprócz innych zobowiązań miałaby przeznaczyć 4 mln złotych w ciągu jednego roku sprawia, że jest to nierealne. Musimy podjąć rozmowy z bankiem, na szczęście wynik 2016 roku jest zadowalający co pozwala nam być partnerem do rozmowy – poinformował radnych zastępca burmistrza Leszek Szefliński.

Tylko w 2017 roku gmina oprócz miliona złotych obligacji ma do spłaty 2,75 mln złotych innych kredytów. Łącznie aż 3,75 mln złotych nadwyżki budżetowej zostanie przeznaczonych na spłatę długów.

obligacje

Kredyty, obligacje i pożyczki to nie jedyne pozostałości po ostatnich latach rządów w gminie Kamień Pomorski. W 2015 roku wypłacono środki za remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic w mieście, oznakowanie pionowe i poziome – 172.823,72 zł, wynagrodzenie dla wykonawcy za  budowę drogi w Grębowie – 326.442,07 zł, odwodnienie drogi we Wrzosowie – 18.450,00 zł, przebudowę Placu Garażowego – 44.993,60 zł, ratę za wykup poddaszy przy ul. Makuszyńskiego – 54.000,00 zł, spłata do 2022 roku (faktura z 2012r.), modernizację kotłowni w Ratuszu – 60.500,00 zł oraz instalację gazową w świetlicy w Jarszewie – 14.700,00 zł

Ponadto w 2015 roku wypłacono odszkodowanie z tytułu przejęcia pod drogi gminne mieszkańcowi Wrzosowa – 783.452,00 zł oraz spłacono część zobowiązań po przejętym spadku zmarłego mieszkańca Gminy- 80.955,00 zł. Łącznie daje to kwotę 1.556.316,39 zł. To jednak nie wszystko, gdyż dopiero w 2016 roku spłacano zobowiązania wynikające z wystawionych przez wykonawcę faktur w roku 2014 za remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic w mieście, oznakowanie pionowe i poziome – 164.800,29 zł. W 2016 roku spłacono również część zobowiązań po przejętym spadku zmarłego mieszkańca Gminy wraz z kosztami związanymi z postępowaniem – 138.025,21 oraz wypłacono zasądzone zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w pożarze w roku 2009 – 128.443,23 zł.