Gmina Kamień Pomorski odwołuje się od negatywnej decyzji w sprawie dofinansowania przebudowy ulic Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego. Wniosek samorządu miał zostać odrzucony z przyczyn formalnych. Łącznie w całym województwie o dofinansowanie ubiegało się 86 podmiotów. 

Nie zgadzamy się z negatywną formalną oceną projektu przebudowy ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego. Zgłosiliśmy dzisiaj merytorycznie uzasadnione przez projektanta zastrzeżenia. Wniosek gminy został odrzucony ze względów formalnych chociaż był prawidłowo sporządzony, nie brakowało żadnego dokumentu, spełniliśmy wszystkie wymagania regulaminowe. Zawnioskowaliśmy o uwzględnienie wniesionych zastrzeżeń jak również o ponowne dokonanie oceny złożonego wniosku o dofinansowanie – podkreśla Burmistrz Stanisław Kuryłło.